๋ฐ˜์‘ํ˜•

https://codemyui.com/pure-css-gradient-button-hover-effect/

 

Pure CSS Gradient Button with Hover Effect Ξ โ„‚๐• ๐••๐•–๐•„๐•ช๐•Œ๐•€

If you are looking for some modern buttons for your next landing page, these gradient buttons in pure CSS by Gianluca Pirrera might be just the thing for

codemyui.com

 

 

<div class="container">
 <a class="btn btn-1">Hover me</a>
 <a class="btn btn-2">Hover me</a>
 <a class="btn btn-3">Hover me</a> 
 <a class="btn btn-4">Hover me</a> 
 <a class="btn btn-5">Hover me</a>
</div>

 

 

/* <- Demo Stuff Start */

body{
 font-family: 'Montserrat', sans-serif;
 margin:0;
}

.container {
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 align-content: center;
 flex-wrap: wrap;
 width: 80vw;
 margin: 0 auto;
 min-height: 100vh;
}
.btn {
 flex: 1 1 auto;
 margin: 10px;
 padding: 30px;
 text-align: center;
 text-transform: uppercase;
 transition: 0.5s;
 background-size: 200% auto;
 color: white;
 /* text-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,0.2);*/
 box-shadow: 0 0 20px #eee;
 border-radius: 10px;
 }

/* Demo Stuff End -> */

/* <- Magic Stuff Start */

.btn:hover {
 background-position: right center; /* change the direction of the change here */
}

.btn-1 {
 background-image: linear-gradient(to right, #f6d365 0%, #fda085 51%, #f6d365 100%);
}

.btn-2 {
 background-image: linear-gradient(to right, #fbc2eb 0%, #a6c1ee 51%, #fbc2eb 100%);
}

.btn-3 {
 background-image: linear-gradient(to right, #84fab0 0%, #8fd3f4 51%, #84fab0 100%);
}

.btn-4 {
 background-image: linear-gradient(to right, #a1c4fd 0%, #c2e9fb 51%, #a1c4fd 100%);
}

.btn-5 {
 background-image: linear-gradient(to right, #ffecd2 0%, #fcb69f 51%, #ffecd2 100%);
}

/* Magic Stuff End -> */
๋ฐ˜์‘ํ˜•